Adatkezelési tájékoztató hírlevélre feliratkozás esetén

Tartalom

Preambulum

I. Reklám (hírlevél) küldésével összefüggő adatkezelés

II. Közösségi oldal

III. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

IV. Kiskorúak adatkezelése

V. Jogorvoslat

VI. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Preambulum

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Pingvin Napfény Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 17., Cg. 06-10-000456), a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.pingvinpatika.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, vásárlók, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez  - megrendelés, regisztráció, közvetlen kapcsolatfelvétel, hírlevélre feliratkozás - szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti

A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot.

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mailcímen vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségén keresztül.

TELJES SZÖVEG

RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT

   

A weboldalt üzemeltető Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv - 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - rendelkezései szerint kezel

Az adatkezelés során a Társaság teljesíti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 06-10-000456
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17
Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2
6720 Szeged, Dugonics tér 1
6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71
Adószám: 24700450-2-06
E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu

Az adatkezelő adatai
Név: Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 06-10-000456
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17
Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2
6720 Szeged, Dugonics tér 1
6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71
Adószám: 24700450-2-06
E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu

 

Társaságunk a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) adatai, elérhetőségei:

Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41

Cégjegyzékszám: 06-10-000489

Adószám: 25333572-2-06

Társaságunk tárhelyszolgáltatóként adatfeldolgozót (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) vesz igénybe a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez, melynek adatai:

Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41

Cégjegyzékszám: 06-10-000489

Adószám: 25333572-2-06

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

E-mail cím: adatvedelem@pingvinpatika.hu

Tel: 62/552-317

Fax: 62/552-318

Levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

E-mail cím: adatvedelem@pingvinpatika.hu

Tel: 62/552-317

Fax: 62/552-318

Levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

I. Reklám (hírlevél) küldésével összefüggő adatkezelés

1.) A kezelt személyes adatok köre:

Felhasználó annak érdekében, hogy az aktuális ajánlatokkciókról, új szolgáltatásról haladéktalanul tájékoztatást kapjon, feliratkozhat Társaságunk a hírlevél-szolgáltatásaira. A feliratkozás a kiválasztott hírlevél szolgáltatás mellett az erre vonatkozó checkbox kijelölésével (kipipálásával) történik, mely egyben a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásnak is minősül.

Ennek során az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: Felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele annak, hogy Felhasználó bármilyen más szolgáltatást a weboldalról igénybe vegyen.

A kezelt adatok fajtái: a felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe

A feliratkozás a kiválasztott hírlevél szolgáltatás mellett az erre vonatkozó checkbox kijelölésével (kipipálásával) történik. Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele annak, hogy Ön bármilyen más szolgáltatást a weboldalról igénybe vegyen.

2.) Az adatkezelés célja

A Felhasználó tájékoztatása e-mail útján az aktuális ajánlatokról, a Felhasználónak nyújtott kedvezményről, új szolgáltatásról

A Felhasználó az alábbi hírlevelekre iratkozik fel:

 • Alap hírlevél: Társaságunk heti rendszerességgel küldi meg hírlevelét, kedvező ajánlatairól
 • Egyedi hírlevél: Társaságunk három hetente küldi meg hírlevelét a Felhasználó addig rendelt termékeire vonatkozó aktuális ajánlatairól
 • Emlékeztető hírlevél: Társaságunk hírlevelet küld a korábban rendelt termékekről, amennyiben a Felhasználó 2 hónapja nem rendelt a Társaságunktól.
 • Dedikált hírlevél: Társaságunk havi rendszerességgel küldi meg hírlevelét, amennyiben egy adott partnere aktuális ajánlatairól tájékoztatja a Felhasználót
 • Speciális hírlevél: Társaságunk kiemelt, speciális időszaki ajánlatairól, - így különösen: Pingvin Szépségnapok – az ajánlati időszak kezdetén, közepén és végén hírlevelet küld.

Amennyiben Ön hozzájárul, reklámot küldünk Önnek az Ön által megadott e-mailcímre.

A Felhasználó az alábbi hírlevelekre iratkozik fel:

 • Alap hírlevél: Heti rendszerességgel küldünk Önnek hírlevelet, kedvező ajánlatainkról
 • Egyedi hírlevél: Három hetente küldünk Önnek hírlevelet az Ön által korábban rendelt termékekre vonatkozó aktuális ajánlatairól
 • Emlékeztető hírlevél: Hírlevelet küldünk Önnek a korábban rendelt termékeiről, amennyiben Ön 2 hónapja nem rendelt a Társaságunktól
 • Dedikált hírlevél: Társaságunk havi rendszerességgel küldi meg hírlevelét, amelyben egy adott partnere aktuális ajánlatairól tájékoztatja a Felhasználót
 • Speciális hírlevél: Társaságunk kiemelt, speciális időszaki ajánlatairól, - így különösen: Pingvin Szépségnapok – az ajánlati időszak kezdetén, közepén és végén hírlevelet küld
3.) Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

„Egyedi hírlevél”-re és „Emlékeztető hírlevél”-re történő feliratkozás esetén az érintett ahhoz is hozzájárul, hogy az érintett megadott adatait az általa vásárolt termékekkel Társaságunk összekösse annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatot küldjünk a feliratkozó részére.

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. „Egyedi hírlevél”-re és „Emlékeztető hírlevél”-re történő feliratkozása esetén Ön ahhoz is hozzájárul, hogy adatait a személyre szabott ajánlatküldés érdekében az Ön által vásárolt termékekkel összekössük.

4.) Az adatkezelés ideje:

A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Társaságunk a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.

Az Önre vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig kezeljük. 
5.) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja..

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére

c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli, zárolja a hírlevélre feliratkozás során megadott adatokat.

Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését és zárolását.

 

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.

Ön tiltakozhat a fenti célból történő adatkezelés ellen.

e) Szolgáltató eljárása

Az érintett az 5) a)-d) pont szerinti kérelmét a Társaság a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Társaság megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

A Társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.

6.) Az adatok kezelése

Társaságunk a fenti adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén tárolja. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokat a Társaság munkatársai kezeli, és azokat kizárólag tájékoztatás nyújtásához, reklámanyag küldéséhez használja fel.

Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó tárhely-szolgáltatószerverén tároljuk.

A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaság az alábbi esetben adja át

- a Franchise szerződés alapján a hírlevél kiküldési szolgáltatást végző PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatfeldolgozó részére

Adatfeldolgozó adatai:

A hírlevél kiküldését Franchise szerződésünk alapján a PHARMAINVEST Zrt Adatfel-dolgozó végzi

Adatfeldolgozó adatai:

Név:PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

Név: PHARMAINVEST Zrt.

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Cégjegyzékszám: 06 10 000443

Adószám: 24664028-2-06

e-mail: info@pingvinpatika.hu

Az adattovábbítás az Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti Franchise szerződés alapján a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

- Abban az esetben, ha adatkezelő átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni.

Az adattovábbítás a Társaság. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont

Felhasználó a „Feliratkozás”” felületen a feliratkozás megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését, továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul.

A Társaságunk biztosítja, hogy a hírlevélről mind a Weboldalról, mind e-mail útján le lehessen iratkozni.

A hírlevélre feliratkozással Ön az adatok ezen pont szerinti kezelését,   továbbítását tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul. Ön a hírlevélről leiratkozni a Weboldalról, vagy e-mail útján tud.

II. Közösségi oldal

Társaságunk a Pinvin Patika facebook profilt és a pingvinpatikak Instagram oldalt, továbbá a pingvin_patika TikTok oldalt, a pingvinpatika Pinterest oldalt, valamint a Pingvin Patika Youtube oldalait üzemelteti.

Társaságunkkal a facebook profil oldalon, az Instagramon, a TikTok-on, a Pinteresten valamint a Youtube-on is találkozhat, az oldalakkal kapcsolatos adatkezelésre a facebook Adatvédelmi szabályzata, az Instagram adatvédelmi szabályzata, a TikTok Adatvédelmi szabályzata, a Pinterest Adatvédelmi szabályzata valamint a Youtube Adatvédelmi szabályzata az irányadó.

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Youtube közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Youtube közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, ajánlatainak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

III. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, célja

Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba hozható (user id: felhasználó azonosító) és nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból.

A weboldal minél gyorsabb, hatékonyabb használata érdekében sütiket, valamint web beaconoket (látogatást nyomon követő programot) helyezünk el.
 • adatfeljegyzés
 • a felhasználó azonosítása
 • a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
 • a szolgáltatás hatékonyságának növelése
 • a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

Felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:
 • értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a cookiecentral oldalán érhető el.

Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: ide kattintva érhető el.

Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Az „Elfogadom” gomb megnyomásával a Felhasználó hozzájárul a jelen Tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-k használatához a Weboldallal összefüggésben.

Adatkezelő a jelen Weboldalon valamint egyidejűleg a www.pingvinpatika.hu oldalon (a weboldal hozzájárulásával) külső szolgáltató (AdForm) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k egyszerű, rövid, kisméretű szöveges file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Weboldalunkon az online hirdetések eredményességének mérésére az Adform Conversion Tracking funkcióját használjuk. A Conversion Tracking a cookie-kat akkor használja, ha egy internethasználó kapcsolatba lép egy Adform által elhelyezett hirdetéssel. A cookiek nem tartalmaznak olyan információt (pl. név, e-mail-cím, cím, telefonszám), amellyel a felhasználó személyesen azonosítható lenne. Azon felhasználók, akik a Conversion Tracking követési funkcióját nem szeretnék használni, az Adform cookiet internetes böngészőjükön keresztül kikapcsolhatják.

Az adatok kezeléséről az alábbi oldalon tud részletes felvilágosítást kérni: https://site.adform.com/privacy-center/overview/


Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

IV. Kiskorúak adatkezelése

Társaságunk 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést, illetve 18 éven aluli személy számára a hírlevélre történő feliratkozás nem engedélyezett. Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 18 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. Amennyiben a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adja meg, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat töröljük.

Kiemelten figyelünk a 18. éven aluli személyek személyiségi jogaira, ezért ha igazolhatóan kiskorú személyre vonatozó adat kerül a nyilvántartásunkba, azt  a bejelentést követően zároljuk, és lehetőség szerint azonnal töröljük

V. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben úgy érzi, személyes adataihoz való jogát megsértettük, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez  harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adat-védelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400

Telefax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tiltakozási jog gyakorlása esetében:

Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

VI. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.

Szükség esetén jelen tájékoztatót módosítjuk, melyet ugyanígy a honlapon helyezünk el.

Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba. 

Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.