Nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT
PINGVIN MAGAZIN - KERESZTREJTVÉNY NYEREMÉNYJÁTÉK

 

1. A játék szervezője
A nyereményjáték szervezője a PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.; cégjegyzékszám: 06-10-000443; adószám: 24664028-2-06), továbbiakban: Szervező.


2. A játékban részt vevő személy

A játékban részt vehet minden olyan személy, aki 18. életévét betöltötte és 2021. november 13. és 2021. december 03. között megfejti a PINGVIN MAGAZIN XI. évfolyam 16. szám 31. oldalán szereplő keresztrejtvényt, majd azt az egyik PINGVIN PATIKÁBAN legkésőbb 2021. december 03. napjáig személyesen le is adja. A sorsoláson való részvétel további feltétele, hogy a játékos a keresztrejtvényt helyesen fejtse meg, valamint a személyes adatait (név, postai elérhetőség, e-mail cím és telefonszám) is megadja.


3. A játék időtartama

2021. november 13-tól 2021. december 3-ig tart.


4. Sorsolás

2021. december 10 . A sorsolás helyszíne: PHARMAINVEST ZRT. épülete (6720 Szeged, Széchenyi tér 17.). A sorsolás kézi sorsolás útján, sorsolási bizottság előtt, zárt körben kerül megrendezésre, jegyzőkönyv felvétele mellett. A sorsoláson valamennyi – a részvételi feltételeknek megfelelő –, a játék időtartama alatt jelentkező játékos neve részt vesz. A sorsoláson összesen 1 db nyertes és 1 db Tropy nyereménycsomag kerül kisorsolásra.


5. Nyeremények, nyertesek
A sorsoláson kihúzásra kerülő Tropy nyereménycsomag tartalma: 1db Tropy Kalcium + Magnézium + Cink filmtabletta, 1db  Tropy Gumi-Brumi C-vitamin gumitabletta, 1db Tropy Gumi-Brumi Multivitamin gumitabletta (60x)

A nyeremény pénzre nem váltható és más nyereményre nem cserélhető be. A nyertest a megadott email címen és vagy telefonszámon értesítjük a sorsolástól számított 5 munkanapon belül.


6. Nyeremény kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel a megadott elérhetőségek egyikén
egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


7. Kizárások
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a PHARMAINVEST Zrt. munkatársai és hozzátartozói.


8. Vegyes rendelkezések:

A játékos a játékban való részvétellel (a válaszok beküldésével) hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén a neve közzétételre kerüljön a pingvinpatikak.hu honlapon, illetve a PINGVIN MAGAZINBAN. A játékhoz kapcsolódó vitákkal kapcsolatban a PHARMAINVEST Zrt. a felelősségét kizárja. A játékos a játékban való részvétellel a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.


9. Adatkezelés, adatvédelem

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-137404/2018.
A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékos a megfejtés beküldésével az alábbiakban meghatározott adatok megadásával hozzájárul az adatok felvételéhez és kezeléséhez.

 

a) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

 

b) A fenti adatok célja: nyertes személyének beazonosítása, értesítése, a reklamációk kezelése, valamint a többszörös jogosulatlan regisztrációk kiszűrése. A fenti adatok megadása szükséges továbbá a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében.

c) Az adatkezelés jogalapja: 

A Játékos hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

d) Az adatkezelés ideje: Társaságunk a Játékos által megadott adatokat a vonatkozó adójogi szabályok alapján 8 évig kezeli.

d) A Játékos jogai és a jogorvoslati lehetőségek: A Játékost az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének III. fejezetében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, így a Játékost megilleti a tájékoztatáshoz, a személyes adatainak helyesbítéséhez, az adathordozhatósághoz, a személyes adatainak törléséhez és zárolásához való jog, illetve a tiltakozási jog.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36-1/391-1400
Telefax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetében:

Amennyiben a Játékos az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

e) Az adatok kezelése: A Társaság a Játékos által a szerződésben megadott adatokat elektronikusan és papír alapon a Társaság 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. szám alatti székhelyén tárolja. A Társaság köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók).

Az adatokat Társaság munkatársai kezelik azokat és azokat kizárólag az érintettel való kapcsolatfelvételhez használja fel.

A Játékos adatait harmadik személynek Társaságunk az alábbi esetekben adja át:

 

-        A szállítás hatékony szervezése, a mielőbbi teljesítés érdekében Társaságunk fuvarozó társaságot is igénybe vesz, melynek során a szállításhoz szükséges szállítási adatokat (név, e-mail cím, szállítási cím) a kapcsolatfelvétel, a megfelelő kézbesítése érdekében az alábbi fuvarozó társaságnak (Adatfeldolgozó) adjuk át:

 

Magyar Posta Zrt.

1138 Dunavirág utca 2-6.


2021.11.13
PHARMAINVEST ZRT.