Sadler József botanikusra emlékezünk

Sadler József botanikusra emlékezünk

A Sadler József botanikus által gyűjtött herbáriumi lapok – több mint 28 ezer fajjal – alapozták meg a Magyar Természettudományi Múzeum növénygyűjteményét.

 

A híres orvosdoktor, botanikus, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályának őre Pozsonyban született 1796. május 6-án.

 

Gimnáziumi tanulmányainak elvégzése után 15 éves korában gyógyszerészsegédként tevékenykedett az irgalmasrendűek gyógyszertárában. 1810-ben gyógyszerészmesteri oklevelet szerzett, majd a pesti egyetem bölcsészettudományi, később orvostudományi karán tanult, s 1820-ban orvosi oklevelet szerzett. A Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi tárában segédőr, 1821-ben a vezetője lett, és azt jelentékenyen gyarapította. 1832-ben a pesti egyetemen a növénytan helyettes tanárává, 1834-ben pedig rendes tanárává neveztetett ki, ahol 1848-ig működött. 1838-tól 1842-ig mint helyettes a vegytant is tanította. 1826-tól 1830-ig a dékáni hivatalt vezette. Kiváló tanár volt, fontos szerepet vállalt a magyar nyelvű egyetemi oktatás bevezetésében, sokat tett a tudományok népszerűsítéséért.

 

Botanikai kutatóútjai során bejárta az egész Kárpát-medencét; növényeket, ásványokat és rovarokat gyűjtött. Az általa gyűjtött herbáriumi lapok – több mint 28 ezer fajjal – nagyban hozzájárultak a Magyar Természettudományi Múzeum növénygyűjteményének létrejöttéhez.

 

Az 1848-as forradalom után az elsők között oktatott magyar nyelven, és hazánkban elsőként használt mikroszkópi metszeteket demonstráláshoz. Nevéhez fűződik az első magyar megyeflóra összeállítása. A hazai harasztokról és gramineákról készült értekezéseivel megkezdte a rendszertani monográfiák megírását. Több növényfajt is elneveztek róla.

 

Alapító tagja volt a Természettudományi Társulatnak, de több külföldi tudós társaság (például a Moszkvai Természetvizsgálók Császári Társasága, a Weimari Mineralógiai Társaság, a Regensburgi Füvésztársaság) is tagjául választotta. Elismerésképpen több növényt is elneveztek róla (például Potentilla Sadleri Reichb., Ferula Sadleriana Ledeb.).

 

Fő jelentősége szervező, oktató és népszerűsítő tevékenysége, a nagy központi herbárium létrehozása, az exsiccaták (A magyar plánták szárított gyűjteménye) kiadása.

 

Pesten halt meg 1849. március 12-én.Hírlevél feliratkozás

Nézd meg mit mond rólunk

az árukereső.hu közössége