Kit véd a házassági szerződés?

Kit véd a házassági szerződés?

Bár sokan kétkedve állnak a házassági vagyonszerződés előtt, mondván, milyen kapcsolat az, ahol már a kezdetek kezdetén lepapírozzák, kinek mije van, mégis, az élet fontos pillanataiban könnyítheti meg a felek, sőt az egész család helyzetét. Dr. Nagy Emese egyéni ügyvédet a házassági vagyonjogi szerződés céljáról, előnyeiről kérdeztük.


– Miért hasznos a házassági szerződés?

– A közhiedelemmel ellentétben az ilyen vagyonjogi szerződés nemcsak arra jó, hogy váláskor a vagyonosabb fél érdekét szolgálja, hanem sok esetben éppen, hogy meg lehet védeni vele a házastársat, illetve a közös háztartást is. A házasságban a vagyon közös. Vagyis az ingatlanokat, ingóságokat, különböző befektetéseket a házastársak fele-fele arányban birtokolják. Ez vonatkozik a céges részesedésre és az adósságra (lakáshitelre, személyi kölcsönre vagy bármilyen más tartozásra) is. Ebből az egységes közös vagyonból lehet vagyonjogi szerződéssel bizonyos elemeket kiemelni, amelyek így számítanak közös vagyonnak.

 

– Mikor érdemes házassági szerződést kötni?

– Jellemzően akkor kötnek ilyen szerződést, ha a felek már valamilyen múlttal érkeznek a házasságba. Gyakran mindketten voltak már házasok, és az előző kapcsolataikból gyerekeik vannak. A házassági szerződés ráadásul nemcsak váláskor lehet hasznos, de akkor is, ha az egyik fél meghal. Segíthet megelőzni az öröklés körüli perpatvarokat.


– Ez alatt mit értsünk?

– A házassági vagyonjogi szerződés rögzítheti, hogy mely – a házasságkötést követően szerzett – vagyonelemek számítanak a felek saját tulajdonának, és mennyit számítanak bele a közösbe. Ezzel a helyzet egyértelmű lesz, és egyszerűen tisztázható, hogy a házastársak bármelyikének halála esetén az örökösöket mi és milyen mértékben illeti meg az elhunyt saját, illetve közös vagyonnak számító hagyatékából. Ilyen szerződés köthető élettársak között is, ami különösen annak fényében lehet indokolt, hogy a törvény szerint az elhunyt élettársa egyáltalán nem örököl az elhunyt után. Tehát a házassági vagyonjogi szerződéssel az is befolyásolható, mi kerüljön a hagyatékba, ami így kihat az öröklésre is. A házassági, illetve élettársi szerződés tiszta helyzetet teremthet, és nagyban elősegítheti, hogy az elhunyt élettársa és a korábbi házasságból származó gyerekek között békés maradjon a kapcsolat.

 

– Szükséges-e frissíteni a házassági szerződést, ha idővel változik a házaspár vagyona, több adásvétel is történik, közös szerzeményük is lesz?

– A szerződés módosítsa és megszüntetése a házasság fennállása alatt bármikor lehetséges, annak alakszerűségi kikötései megegyeznek a szerződéskötéshez szükséges alakiságokkal. Álláspontom szerint a vagyon védelmének egyik legfontosabb eszköze, hogy a „leltárt” frissen tartjuk, azaz az ügyvéd vagy közjegyző előtt hitelesített házassági szerződést folyamatosan aktualizáljuk.


– Amennyiben házassági szerződéssel bír a pár, de később végrendelkeznek, melyik dokumentum szerint történik az öröklés?

– Bármiről lehet végrendelkezni, ami a halálkor az örökhagyó vagyonát képezte és az örökhagyó a halála esetére sem idegenítette el azt korábban. A végrendelet és a házassági vagyonjogi szerződés együttesen számít. A végrendeletben arról lehet rendelkezni, ami az örökhagyó vagyona, azaz nem a házastársé. Így egy esetleges hagyatéki vitában teljes mértékben tisztázott, hogy mi a házastársi közös és mi a külön vagyon.

 

– Amennyiben a házassági szerződésben rögzítik, hogy az egyik fél már hitellel érkezik a házasságba, a másik fél köteles-e azt tovább fizetni, ha a házastárs nem tud törleszteni?

– Fontos azzal is tisztában lenni, hogy a házasságban nemcsak a vagyontárgyak és a tulajdonrészek, hanem a terhek is közösek. Ha a házaspár egyik tagja személyi kölcsönt vesz föl, és nem tudja törleszteni, akkor a hitelszerződés-kötésben részt nem vett házastárs felelőssége a közös vagyonból a tartozás esedékességekor ráeső vagyoni hányad erejéig áll fenn. Vagyis: harmadik személlyel (például hitelező bankkal) szemben akkor hatályos a házassági szerződés, azaz akkor lehet eredményesen hivatkozni a szerződésben foglaltakra, ha mondjuk a hitel csak az egyik házastársé, és azt a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába bevezették, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy tudott vagy tudnia kellett a szerződésről és annak tartalmáról.


– Mikor mondható egy házassági szerződésről formai, illetve jogi értelemben, hogy hiteles?

– A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha azt ügyvéd vagy közjegyző előtt írják alá a felek. Ha a szerződésben van olyan elem, amely harmadik félre is kihat, akkor a szerződést kötelező közzétenni az országos nyilvántartásban. A Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartását (rövidítéssel: HÉVSZENY) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti.


– Van-e költsége a házassági szerződés megkötésének?

– Igen, van. Meg kell fizetni az ügyvéd vagy a közjegyző munkadíját és készkiadásait, illetve a nyilvántartásba vétel költségét, amennyiben az utóbbit kérik a szerződő felek.


– Élettársak között köttethet-ee vagyongjogi szerződés?

– A polgári törvénykönyv szerint a házastársak mellett az élettársak is köthetnek vagyonjogi szerződést, hogy akaratuknak megfelelően rendezzék egymás közötti vagyonjogi viszonyaikat, azaz a törvény által felállított rendszertől eltérjenek. Ha ugyanis nincs erre vonatkozó vagyonjogi szerződés, abban az esetben a törvény előírásai fognak érvényesülni.

 Hírlevél feliratkozás

Nézd meg mit mond rólunk

az árukereső.hu közössége